...

Komu je služba CAR FLEET SERVICE určena?

Služba CAR FLEET SERVICE je určena jak pro malé a střední firmy s vozovým parkem do 200 vozidel s regionální či celorepublikovou působností, tak pro velké firmy s flotilou nad 200 vozů.

Proč je CAR FLEET SERVICE efektivním řešením servisu Vašeho vozového parku?

 • Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel v porovnání s autorizovanými servisy.
 • Provádění oprav a pravidelného servisu všech značek vozidel běžných na trhu, a to pod jednou střechou.
 • Provádění pravidelných servisních prohlídek předepsaných výrobcem vozidla a oprav, aniž by tím byla dotčena záruka výrobce. Využití blokové výjimky Evropské komise v praxi.
 • Systém centralizované fakturace. Máte absolutní přehled o svých vozidlech a o nákladech spojených s údržbou vašeho vozového parku.

Jaké servisy jsou v síti CAR FLEET SERVICE?

Do specializované sítě CAR FLEET SERVICE jsou vybrány jen ty nejlepší autoservisy z rodiny PARTNER ELIT na základě přísných kritérií, tak aby byly schopny poskytovat ty nejlepší služby.
Mezi zákazníky CAR FLEET SERVICE patří zejména nároční zákazníci z řad firem s vozovým parkem, pojišťoven či leasingových společností.
Servisy CAR FLEET SERVICE procházejí pravidelnými audity, tak aby byla zaru­čena kvalita poskytovaných služeb. Servisy CAR FLEET SERVICE jsou připraveny pro systém jednotné fakturace - ať už máte svůj vozový park lokalizovaný kdekoliv v České republice, fakturace probíhá centrálně. Navíc máte o všech servis­ních zakázkách online přehled na jednom místě.

Při výběru servisu pro síť CFS se dbá zejména na:

 • umístění servisu, rozsah a kvalitu poskytovaných služeb
 • technologické vybavení diagnostickými přístroji
 • softwarové vybavení
 • kapacitu oprav
 • nadstandardní služby, které jsou srovna­telné se servisy autorizovanými, jako například přistavení vozidla, poskytnutí náhradního vozidla po dobu opravy, odta­hová služba, provádění oprav dle pokynů výrobců vozidel.

Nezávislý autoservis musí splňovat tato kritéria:

 • dodržovat výrobcem předepsané postupy při provádění servisu a údržby,
 • používat náhradní díly v originální kvalitě nebo díly kvalitativně rovnocenné

Pro přesnou kalkulaci nákladů na Váš vozový park kontaktujte vedoucího oddělení CAR FLEET SERVICE pana Stanislava Váňu

Máte zájem o CAR FLEET SERVICE?